Kartotéka padlých v 1. světové válce
Moták František Moták Jan Moták Jan-001 Moták Jiří Moták Štěpán Motal Antonín Motal Ignác Motal Richard Motal Theodor Motala Ignác
thn_Moták František.jpg thn_Moták Jan.jpg thn_Moták Jan-001.jpg thn_Moták Jiří.jpg thn_Moták Štěpán.jpg thn_Motal Antonín.jpg thn_Motal Ignác.jpg thn_Motal Richard.jpg thn_Motal Theodor.jpg thn_Motala Ignác.jpg
Motálek František Motálek Josef Motaln Jakob Motaň Alois Motán Antonín Motáň Vojtěch Motejl František Motejl Jaroslav Motejl Jaroslav-001 Motejzík Antonín
thn_Motálek František.jpg thn_Motálek Josef.jpg thn_Motaln Jakob.jpg thn_Motaň Alois.jpg thn_Motán Antonín.jpg thn_Motáň Vojtěch.jpg thn_Motejl František.jpg thn_Motejl Jaroslav.jpg thn_Motejl Jaroslav-001.jpg thn_Motejzík Antonín.jpg
Motejzik František Motejzík Václav Motešecký Ján Motheil František Motheil František-001 Moticzka Josef Motika Ján Motl Adolf Motl Adolf-001 Motl Alexsandr
thn_Motejzik František.jpg thn_Motejzík Václav.jpg thn_Motešecký Ján.jpg thn_Motheil František.jpg thn_Motheil František-001.jpg thn_Moticzka Josef.jpg thn_Motika Ján.jpg thn_Motl Adolf.jpg thn_Motl Adolf-001.jpg thn_Motl Alexsandr.jpg
Motl František Motl František-001 Motl Jan Motl Jan-001 Motl Josef Motl Josef-001 Motl Josef-002 Motl Karel Motl Petr Motl Václav
thn_Motl František.jpg thn_Motl František-001.jpg thn_Motl Jan.jpg thn_Motl Jan-001.jpg thn_Motl Josef.jpg thn_Motl Josef-001.jpg thn_Motl Josef-002.jpg thn_Motl Karel.jpg thn_Motl Petr.jpg thn_Motl Václav.jpg
Motl Vilém Motliček Vincenz Motlík Matej Motlitba Anton Motloch František Motloch Josef Motloch Josef-001 Motol Jan Motol Josef Motolík Štefan
thn_Motl Vilém.jpg thn_Motliček Vincenz.jpg thn_Motlík Matej.jpg thn_Motlitba Anton.jpg thn_Motloch František.jpg thn_Motloch Josef.jpg thn_Motloch Josef-001.jpg thn_Motol Jan.jpg thn_Motol Josef.jpg thn_Motolík Štefan.jpg
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA