Lh - Lio
Linke Gustav
img_Linke Gustav.jpg
Plná velikost: 728x1024x24 79 KB
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA