Lh - Lio
Linka Gustav
img_Linka Gustav.jpg
Plná velikost: 728x1024x24 91 KB
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA