Lh - Lio
Lichtwitz Felix
img_Lichtwitz Felix.jpg
Plná velikost: 728x1024x24 89 KB
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA