Lh - Lio
Lichnovský Alois
img_Lichnovský Alois.jpg
Plná velikost: 728x1024x24 95 KB
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA