Lh - Lio
Ligotka Adolf
img_Ligotka Adolf.jpg
Plná velikost: 728x1024x24 80 KB
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA