Che - Cho
Chimits Vasil
img_Chimits Vasil.jpg
Plná velikost: 728x1024x24 117 KB
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA