Bom - Bot
Bondy Adolf
img_Bondy Adolf.jpg
Plná velikost: 728x1024x24 99 KB
Vojenský historický archiv Praha (c) 2015 VHA