Nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby

Vyrozumění žijící osoby veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu nebo jeho zřizovatele.

Vojenský ústřední archiv  byl požádán o nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby. V souladu s ustanovením zákona o archivnictví a spisové službě, zákon č. 499/2004 Sb., § 37, odst. 2 a 3 žádá archiv dotčenou osobu o písemný souhlas nebo námitku k nahlížení do příslušných archiválií/dokumentů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2013

PhDr. Július Baláž, CSc.

 

Ředitel VHA/VÚA

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2012

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2010

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 

Sídlo archivu: Sokolovská 136, 186 00   Praha 8, Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2009

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 


VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2008

PhDr. Július Baláž, CSc.
Ředitel VHA/VÚA

Sídlo archivu:

Sokolovská 136, 186 00 Praha 8, Karlín
Ředitel Vojenského ústředního archivu,
tel.: 973 206 120
fax : 973 206 129
e-mail: podatelna@vuapraha.cz
Ředitel Vojenského historického archivu,
tel.: 973 206 100
fax: 973 206 129

Stránky

Přihlásit se k odběru VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV RSS