VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2014

PhDr. Július Baláž, CSc.

Ředitel VHA/VÚA

 

Objednávání do badatelny

Objednávání do badatelny se nově realizuje na tel. čísle 973 213 382 .

Badatelský řád - úprava

Upozorňujeme na upravený badatelský řád Vojenského historického archivu. Změny se zavádějí s platností od 2.1.2015 a pro lepší orientaci jsou zvýrazněny modrou barvou.

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O INFORMACE Z VHA

Základní  pokyny  pro vyhledávání údajů v personálních dokumentech VHA

 Vzhledem k Vašemu enormnímu zájmu o personální dokumenty a pro nejúplnější vyřízení žádostí věnujte prosím pozornost této informaci.

 I. Potřebujeme od Vás znát:

1. jméno, příjmení, rok narození (velmi důležité), místo narození (pokud je Vám známo), příp. vše podstatné, co víte k vojenské službě hledaného

Úřední deska Vojenského ústředního archivu – povinně zveřejňované údaje

 

Elektronická adresa:podatelna-vua@army.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných elektronicky Vojenskému ústřednímu archivu (dále archivu).

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:

Vojenský ústřední archiv, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

Nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby

Vyrozumění žijící osoby veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu nebo jeho zřizovatele.

Vojenský ústřední archiv  byl požádán o nahlížení do archiválií/dokumentů obsahujících osobní údaje žijící osoby. V souladu s ustanovením zákona o archivnictví a spisové službě, zákon č. 499/2004 Sb., § 37, odst. 2 a 3 žádá archiv dotčenou osobu o písemný souhlas nebo námitku k nahlížení do příslušných archiválií/dokumentů.

Stránky

Přihlásit se k odběru VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV RSS