Žádosti o nahlížení do osobních údajů

 

Dne 31. ledna 2020 požádala paní Sabina Horáková o pořízení kopie osobního spisu, jenž se týká osoby:

KOLOMAZNÍK  Vladimír     nar. 1928   

Zveřejněno na úřední desce VÚA dne 11. února 2020

 

Dne 14. 1. 2020 požádal pan Michal Novák o pořízení kopie osobního spisu, jenž se týká osoby:

POŠTULKA Bohumil, nar. 14. 11. 1925

Zveřejněno na úřední desce VÚA dne 11. února 2020

 

Dne 13. února 2020 požádala Renata Berkyová o předložení osobních spisů týkajících se těchto sob:

 

Šikolová Marie (1935)

Chaloupecká Adéla (1940)

Matriky pěších pluků

Sbírka vojenských matrik je ve Vojenském historickém archivu  plně digitalizována. Z této sbírky přednostně představíme 244 vojenských úmrtních matrik bývalých c. a k. pěších pluků z období 1. světové války.

 

Dokumentace příslušníků SS - strážných v KT

Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv zpřístupňuje na svých internetových stránkách nejširší veřejnosti kopie archiválií ze sbírky Wehrpassů (branný průkaz nebo průkaz brance) příslušníků německé armády z období 2. sv. války. Jedná se digitální kopie vybraných stránek těchto dokladů. Zajímavostí této sbírky je hlavně to, že přes 90% vlastníků těchto průkazů byli příslušníci SS, strážní v koncentračních táborech.

 

Zveřejnění databáze osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

Dne 4.5.2017 byla na našich stránkách zveřejněna, v sekci VHA, databáze osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

Stránky

Přihlásit se k odběru VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV RSS