Poslední rozloučení s plk. RNDr. Františkem Sochorem

plk. v. v. RNDr. František Sochor (1945–2021)

 

Dne 22. června 2020 proběhlo poslední rozloučení s dlouholetým externím spolupracovníkem Vojenského ústředního archivu panem plk. v. v. RNDr. Františkem Sochorem, který zemřel náhle po krátké těžké nemoci dne 15. června 2021.

Pan František Sochor se narodil 19. února 1945 v Železném Brodě jako syn učitele. Na základní škole se rozhodl pro dráhu vojáka z povolání. V roce 1956 se stal nejprve žákem Vojenské školy Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové a poté studentem Vojenského učiliště v Novom Meste nad Váhom, které ukončil v roce 1965.

Po celou dobu profesní dráhy vojáka z povolání byl příslušníkem meteorologické služby, přičemž sloužil u různých útvarů letectva v Čáslavi, Hradci Králové, Staré Boleslavi a Praze. V závěru se jednalo o nejvýznamnější funkce v rámci meteorologické služby na velitelství 10. letecké armády, Velitelství PVOS a Generálním štábu AČR.

V letech 1979–1983 dálkově studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně a po úspěšných státních závěrečných zkouškách mu byl udělen titul doktora přírodních věd (RNDr.).

Službu vojáka z povolání ukončil v hodnosti plukovníka v roce 2000 a následně pracoval jako občanský zaměstnanec na Ministerstvu obrany ČR.

Od roku 2005 působil jako externí pracovník ve Vojenském ústředním archivu Praha. Mimo jiné se podílel na tvorbě celé řady databází, např. vojenských soudních a prokurátorských spisů od roku 1945, příslušníků čs. armády v zahraničí v letech 2. světové války, německých válečných zajatců v Československu z období 1945 až 1949 nebo padlých a zemřelých vojáků bývalé rakousko-uherské armády v letech 1. světové války. Při své práci byl velmi spolehlivý, důsledný a svědomitý. Vzhledem k závažnému onemocnění musel svůj pracovní poměr na počátku května tohoto roku předčasně ukončit.

V osobním životě pro něho na prvním místě byla starost o rodinu. Mezi jeho zájmy patřilo např. cestování a horská turistika, ale i pobyt na rodinné chatě v Jizerských horách.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo s vojenskými poctami v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi za účasti nejbližší rodiny a přátel, příslušníků meteorologické služby Armády ČR, pracovníků Vojenského ústředního archivu Praha i starosty města  Brandýs nad Labem - Stará Boleslav bývalého náčelníka Generálního štábu AČR a ministra obrany ČR arm. gen. Ing. Vlastimila Picka. Zádušní mši celebroval hlavní kaplan AČR plk. gšt. Mgr. Jaroslav Knichal.

Pracovníci Vojenského ústředního archivu Praha tímto vyjadřují upřímnou a hlubokou soustrast pozůstalé manželce a nejbližší rodině zesnulého.

 

ředitel                                                    ředitel                                                 spolupracovníci

          VÚA Praha                                          VÚA-VHA Praha                                   VÚA-VHA Praha

   plk. v.v. Mgr. Josef Žikeš                   PhDr. Júlis Baláž, CSc.                        mjr. v.v. Dr. Vladimír Šlosar

                                                                                                                      pplk. v z. Dr. Pavel Minařík, CSc.