OTEVŘENÍ BADATELEN VHA od 3. srpna 2020. INFORMACE PRO BADATELE

 

OTEVŘENÍ BADATELEN VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU od 3. srpna 2020

INFORMACE PRO BADATELE

 

Od 3. srpna 2020 dochází k obnovení provozu badatelen (badatelna VHA a badatelna fotoarchivu VHA). V souvislosti s Rozhodnutím hlavní hygieničky ministerstva obrany čj. MO 205983/2020-1457 ze 13. července 2020 rozhodl ředitel VÚA o přijetí následujících opatření:

-          Z důvodu nařízení nosit ve všech vnitřních prostorech staveb prostředky na ochranu úst a nosu je vstup do budovy VÚA možný pouze s těmito ochrannými prostředky (rouška/respirátor/ústenka). PO CELOU DOBU STUDIA JSOU BADATELÉ POVINNI MÍT NASAZENOU ROUŠKU A RUKAVICE. BEZ OCHRANNÝCH POMŮCEK NEBUDOU DO OBJEKTU VPUŠTĚNI.

-          Pro zajištění optimální rozestupu mezi osobami alespoň 1,5m a rovněž kvůli eliminaci jejich vzájemného úzkého kontaktu se do studovny objednává maximálně osm badatelů denně. Termíny studia domluvené před 13. červencem 2020 se tímto neruší. V průběhu studia, přebírání a vracení materiálu je nutné dodržovat doporučené rozestupy.

-          Studovna VHA bude fungovat v obvyklých otevíracích hodinách uvedených na webu VÚA v sekci kontakty (http://www.vuapraha.cz/kontakty).

V souvislosti s Rozhodnutím hlavní hygieničky ministerstva obrany čj. MO 205988/2020-1457 ze 13. července 2020 se ukládá všem cizincům, kteří vstoupí na území České republiky za účelem vstupu do objektů rezortu MO, povinnost doložit negativní výsledek testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny a čestné prohlášení, že nemají příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti nebo čichu, celková slabost nebo další příznaky), v předcházejících 14 dnech neměli rizikový kontakt s osobou pozitivní na přítomnost SARS CoV-2 a nemají nařízenou karanténu.

 

← zpět Aktuality