Další omezení činnosti archivu

Po uzavření badatelny VHA/VÚA pro veškerou badatelskou agendu (obdobné opatření přijaly i státní archivy v ČR) dnem 12. 3. 2020 je Vojenský ústřední archiv nucen dnem 16. 3. 2020 do odvolání omezit i zasílání informací z archiválií, uložených ve Vojenském historickém archivu.

Doporučujeme, aby zájemci jak o studium archiválií, tak i zájemci o zaslání informací z archiválií sledovali webové stránky našeho archivu. Zasílání žádostí o předkládání archiválií ke studiu i zasílání žádostí o informace z archiválií realizujte v duchu zveřejňovaných informací na našich webových stránkách. V případech již podaných soukromých (např. genealogie) žádostí o informace z uložených archiválií Vám nemůže archiv, kvůli krizové situaci, garantovat jejich vyřízení do 30 dnů. Pro tyto žádosti se lhůta pro jejich vyřízení prodlužuje na 60 dní od jejich obdržení. Toto omezení se netýká úředních žádostí např. státoobčanské agendy, důchodové agendy, soudů, státních zastupitelství, žádostí z rezortu MO atd.