Omezení přístupu k některým archivním souborům VHA - upřesnění

!!!!!  UPOZORNĚNÍ     !!!!!

 

Omezení přístupu k některým archivním souborům VHA

 

V průběhu měsíců květen až leden bude z důvodu chemické dezinfekce postupně omezen přístup k těmto fondům:

 

MNO-Hlavní stavební a ubytovací správa

MNO-Ředitelství opevňovacích prací

Ženijní skupinová velitelství

Vrchní vojenské velitelství Praha

Zemská vojenská velitelství

Velitelství sborů I-IV

Velitelství divizí

Velitelství brigád

Velitelství útvarů za branné pohotovosti státu

Vojenské nemocnice

Vojenské ústavy

 

Návrat materiálů zpět do VHA a opětovné zpřístupnění se předpokládá postupně v měsících září až únor.

    Před objednávkou archiválií je nutné si ověřit přístupnost Vámi požadovaného studijního materiálu.

 

Děkujeme za pochopení.