Žádosti o nahlížení do osobních údajů

 V případě námitek, nebo souhlasu s nahlížením tyto zasílejte na email podatelna-vua@army.cz
 
========================================================================

Dne 23. května 2018 požádal pan Adam Rosenheim o pořízení kopie osobního spisu, jenž se týká osoby:

ČERNOHORSKÝ Otakar nar. 1928     Lazy

 

Zveřejněno na úřední desce VÚA dne 31. května 2018

========================================================================

Dne 28. května 2018 požádala Mgr. Lada Viková (FHS UK v Praze) o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

 

Dolíhal Václav

Danielová Zdenka  

Ištvan Jan  

Florián Václav  

Zelinková Vlasta  

Richtrová Antonie  

Richter Stanislav  

Choděra Josef  

Zelinka Augustin  

Zelinka Augustin  

Weinrichová Božena  

Ševčíková Julie  

Dubský Václav 

Dubský Ferdinand   

Dubský Matěj   

Procházka Antonín  

Vrba Jan  

Růžička Augustin  

Růžička Emil 

Růžička Jaroslav  

Vrba Jan  

Růžička Jiří   

Růžička Josef   

Růžička Karel  

Růžička Václav 

Růžičková Anna  

Růžičková Karolína 

Růžičková Marie 

Janečková Františka

Dadučová Anna

Růžičková Zuzana

Sigmundová Radoslava  

Vrba Jan  

Daniel Eduard  

Gancánová Marcela  

Kirschová Anastazie  

Vágnerová Josefa  

Fridrichová Karolina

Mikerová

Machálková Marie  

 

Zveřejněno na úřední desce VÚA 13. června 2018.

 ========================================================================