Matriky pěších pluků

Sbírka vojenských matrik je ve Vojenském historickém archivu  plně digitalizována. Z této sbírky přednostně představíme 244 vojenských úmrtních matrik bývalých c. a k. pěších pluků z období 1. světové války. Tyto matriky jsou zároveň postupně zveřejňovány na portálu https://kramerius.army.cz , který je společným portálem VÚA a VHÚ. Na internetových stránkách VÚA je zveřejněn seznam všech 244 matrik uložených ve Vojenském historickém archivu. K nahlížení budou k dispozici vždy matriky označené modrou barvou (aktivní). Postupné zveřejňování dalších matrik je závislé na činnosti pracovníků VHÚ, kteří připravují matriky ke zveřejňování. Se zveřejněním ostatních vojenských matrik (tzn. kromě matrik pěších pluků) počítá Vojenský historický archiv až po roce 2020, po zřízení digitálního archivu s vlastním digitálním portálem.