Uzavření badatelny VHA

Výstava

Vážení návštěvníci, badatelé, přátelé vojenské historie a techniky.

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU

ZA ROK 2018

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BEZPEČNOSTNÍHO ARCHIVU MO ZA ROK 2018

Výroční zpráva o činnosti Bezpečnostního archivu Ministerstva obrany za rok 2018


Zpřístupnění leteckých karet čs. příslušníků RAF

Vojenský historický archiv zpřístupnil naskenované letecké karty čs. příslušníků RAF. Jedná se o další zpřístupnění jedinečného pramene informací o čs. vojácích v období 2. světové války. O tento pramen byl ze strany badatelů obrovský zájem. Proto se archiv rozhodl k tomuto kroku. Archív tím chtěl umožnit přístup co nejširší veřejnosti k tomuto jedinečnému prameni, zároveň chránit fyzický stav těchto archiválií. V zpřístupňování podobných kartoték z období 2. světové války bude archiv pokračovat.

 

Žádosti o nahlížení do osobních údajů

Dne 16. dubna 2019 požádal pan Josef Solar o pořízení kopie osobního spisu, jenž se týká osoby:

ŠOTOLA  Antonín nar. 1922    

 

Zveřejněno na úřední desce VÚA dne 7. května 2019

=================================================================

Dne 26. dubna 2019 požádal pan Lukáš Kyselý o pořízení kopie osobního spisu, jenž se týká osoby:

KALLER  Arnošt nar. 1924    

 

Zveřejněno na úřední desce VÚA dne 15. května 2019

=================================================================

Stránky

Přihlásit se k odběru VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV RSS