Další omezení činnosti archivu

Po uzavření badatelny VHA/VÚA pro veškerou badatelskou agendu (obdobné opatření přijaly i státní archivy v ČR) dnem 12. 3. 2020 je Vojenský ústřední archiv nucen dnem 16. 3. 2020 do odvolání omezit i zasílání informací z archiválií, uložených ve Vojenském historickém archivu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU ZA ROK 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ARCHIVU

ZA ROK 2018

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA BEZPEČNOSTNÍHO ARCHIVU MO ZA ROK 2018

Výroční zpráva o činnosti Bezpečnostního archivu Ministerstva obrany za rok 2018


Zpřístupnění leteckých karet čs. příslušníků RAF

Vojenský historický archiv zpřístupnil naskenované letecké karty čs. příslušníků RAF. Jedná se o další zpřístupnění jedinečného pramene informací o čs. vojácích v období 2. světové války. O tento pramen byl ze strany badatelů obrovský zájem. Proto se archiv rozhodl k tomuto kroku. Archív tím chtěl umožnit přístup co nejširší veřejnosti k tomuto jedinečnému prameni, zároveň chránit fyzický stav těchto archiválií. V zpřístupňování podobných kartoték z období 2. světové války bude archiv pokračovat.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV RSS