Zpřístupnění leteckých karet čs. příslušníků RAF

Vojenský historický archiv zpřístupnil naskenované letecké karty čs. příslušníků RAF. Jedná se o další zpřístupnění jedinečného pramene informací o čs. vojácích v období 2. světové války. O tento pramen byl ze strany badatelů obrovský zájem. Proto se archiv rozhodl k tomuto kroku. Archív tím chtěl umožnit přístup co nejširší veřejnosti k tomuto jedinečnému prameni, zároveň chránit fyzický stav těchto archiválií. V zpřístupňování podobných kartoték z období 2. světové války bude archiv pokračovat.

 

Žádosti o nahlížení do osobních údajů

Dne 13. listopadu 2018 požádal pan Vladimír Zajíc o pořízení kopie osobního spisu, jenž se týká osoby:

BLAŽEK  Josef nar. 1923    

 

Dne 15. listopadu 2018 požádal pan Vlastimil Kužel o pořízení kopie osobního spisu, jenž se týká osoby:

SCHMIDMAJER  Rudolf nar. 1924    

 

Dne 8. ledna 2019 požádal Jiří Smlsal o předložení osobních spisů týkajících se těchto osob:

 

Janošovský Antonín 1926

Dne 11. ledna 2019 požádal pan Josef Cejtchaml o pořízení kopie osobního spisu, jenž se týká osoby:

CEJTCHAML  Josef nar. 1924    

 

Zveřejněno na úřední desce VÚA dne 21. ledna 2019.

=================================================================================

Matriky pěších pluků

Sbírka vojenských matrik je ve Vojenském historickém archivu  plně digitalizována. Z této sbírky přednostně představíme 244 vojenských úmrtních matrik bývalých c. a k. pěších pluků z období 1. světové války.

 

Dokumentace příslušníků SS - strážných v KT

Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv zpřístupňuje na svých internetových stránkách nejširší veřejnosti kopie archiválií ze sbírky Wehrpassů (branný průkaz nebo průkaz brance) příslušníků německé armády z období 2. sv. války. Jedná se digitální kopie vybraných stránek těchto dokladů. Zajímavostí této sbírky je hlavně to, že přes 90% vlastníků těchto průkazů byli příslušníci SS, strážní v koncentračních táborech.

 

Zveřejnění databáze osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

Dne 4.5.2017 byla na našich stránkách zveřejněna, v sekci VHA, databáze osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.

Stránky

Přihlásit se k odběru VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV RSS